Excel’de Matematik ve Trigonometri İşlevleri – Excel Eğitimi

excelde-matematik-ve-trigonometri-islevleri-excel-egitimi

Excel’de Matematik ve Trigonometri İşlevleri – Excel Eğitimi

Matematik işlevleri

Veriler üzerinde matematik işlemler yapmamıza olanak sağlayan işlevlerdir.

Determinant işlevi

Eşit sayıda satır ve sütuna sahip olan sayısal dizi ya da bir hücre aralığının determinantını bulmamızı sağlar.

Determinant söz dizimi; DETERMİNANT(dizi)

Yuvarla işlevi

Ondalık bir sayıyı tam sayıya veya istenen sayıda ondalık basamağa yuvarlamamızı sağlar. Yuvarla işlevi, ondalık kısım 5’in altındaysa sayının kendisine 5 ve üzerinde ise bir üst sayıya yuvarlar.

Yuvarla işlevinin söz dizimi; YUVARLA(sayı; sayı_rakamlar)

Sayı bağımsız değişkenine yuvarlanacak sayıyı gireriz.

Sayı rakamlar bağımsız değişkenine ise ondalıktan sonra kalacak basamak sayısı yazılır.

Karakök işlevi

Karakök işlevi, girilen bir sayının karakökünü bulmamızı sağlar. Özellikle büyük sayıların karakökünü bulmaya ihtiyacınız var ise kolaylık sağlayacaktır.

Karakök işlevinin söz dizimi; KARAKÖK(sayı)

Etopla işlevi

Etopla işlevi bir koşulu sağlayan değerlerin toplamını bulmamızı sağlar. Toplama işlevi ile etopla işlevi arasındaki fark toplama işlevi seçilen bütün verileri toplarken, etopla işlevi seçilen sayılar arasından istediğimiz şartı sağlayanları toplar.

Etopla işlevinin söz dizimi; ETOPLA(aralık;ölçüt;toplam_aralığı)

Aralık bağımsız değişkenine koşulun bulunduğu aralığı yazarız.

Ölçüt bağımsız değişkenine koşulumuzu yazarız.

Toplam aralığı bağımsız değişkenine toplanacak sayısal verilerin bulunduğu aralık yazılır.

Çoketopla işlevi

Çoketopla işlevi, etopla işlevi gibi istediğimiz koşulu sağlayan sayısal verileri toplamamızı sağlar ancak etopla işlevinde bir tane koşul yazıyorken çoketopla işlevinde birden fazla koşul yazabiliyoruz. Çoketopla işlevini kullanarak yazdığımız koşulları sağlayan değerlerin toplamını bulabiliriz.

Çoketopla işlevinin söz dizimi; ÇOKETOPLA(aralık_toplamı; ölçüt_aralığı1; ölçüt1; ölçüt_aralığı2; ölçüt2…)

Aralık toplamı bağımsız değişkenine toplanacak değerlerin bulunduğu aralığı yazarız.

Ölçüt aralığı 1 bağımsız değişkenine 1. Koşulun bulunduğu aralığı yazarız.

Ölçüt 1 bağımsız değişkenine 1. Koşulu yazarız.

Ölçüt aralığı 2 bağımsız değişkenine 2. Koşulun bulunduğu aralığı yazarız.

Ölçüt 2 bağımsız değişkenine 2. Koşulu yazarız.

Koşul sayısı arttıkça ölçüt aralığı ve ölçüt bağımsız değişkeni de artacaktır.

Kombinasyon işlevi

Kombinasyon işlevi, belirli sayıda sayısal verinin istenen sayıda kombinasyonunu hesaplamamızı sağlar.

Kombinasyon söz dizimi; KOMBİNASYON(sayı;sayı_seçilen)

Sayı bağımsız değişkenine toplam sayı adedini yazarız.

Sayı seçilen bağımsız değişkenine her kombinasyonda kullanılacak sayı adedi yazılır.

Trigonometrik işlevler

Trigonometrik işlevler, trigonometrik işlemler yapmamızı yani sayısal ifadelerin trigonometrik fonksiyonlarda karşılıklarını bulmamızı sağlar.

Kullanabileceğimiz birçok trigonometrik işlev vardır, bunlardan birkaç tanesini anlatacağım. Diğerlerinin uygulamalarını da siz yapabilirsiniz.

Sin işlevi

Girilen sayının sinüsünü verir. Sin işlevinin söz dizimi; SİN(sayı)

Cos işlevi

Girilen sayının cosinüsünü verir. Cos işlevinin söz dizimi; COS(sayı)

Tan İşlevi

Girilen sayının tanjantını verir. Tan işlevinin söz dizimi; TAN(sayı)

Matematik ve trigonometrik işlevlerden bazılarını anlattım ve anlattığım işlevler ile alakalı örnekleri aşağıda bulabilirsiniz, anlattıklarımın dışındaki işlevlerin uygulamasını da siz yapabilirsiniz unutmayın ki uygulama en kalıcı öğrenme şeklidir.

Excel Eğitimi

Arkadaşlar 37. Excel eğitimi dersimizin sonuna geldik bu derste Excel’de Matematik ve Trigonometri İşlevlerini öğrendik, derslerimi faydalı buluyorsanız bir yorumla taçlandırabilirsiniz. Eğer bu konuları ben biliyorum ileri konuları görmek istiyorum diyorsanız buradan bütün derslerime erişebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa konu altında mutlaka sorun, bir sonraki derste görüşmek duası ile.