Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

webagi

WEBAGİ KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Webagi Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), https://www.webagi.net’e (Bundan sonra kısaca “Webagi.net” olarak anılacaktır) üye olacak ya da Webagi.net’i ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Webagi.net, üyelerine e.günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.

 1. Kullanıcı, Webagi.net’e üye olarak veya Webagi.net’i ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
 2. Kullanıcı, Webagi.net’i ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, webagi.net tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 3. Kullanıcı’nın Webagi.net’e içerik ekleyebilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer üyelere soru sorabilmesi ( Bin bilsen de bir bilene sor bölümü ), kullanıcıların hashtag (trend) sistemini kullanabilmesi için anasayfa’da bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “Kayıt Ol”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek, Google (gmail) hesabı ile ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak Webagi.net’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.
 4. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
 5. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 6. Kullanıcı, Webagi.net’e Google hesabı ile üye oluyorsa, webagi.net’in Google profilinde yer alan ve google tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere Webagi.net’in sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır.
 7. Kullanıcı, Webagi.net’e Facebook hesabı ile üye oluyorsa, webagi.net’in Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere Webagi.net’in sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin webagi.net’in tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
 8. Kullanıcı, webagi.net’in dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda webagi’den hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 9. Webagi.net’de herkese açık alanlarda üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren yorumlarda bulunmak veya soru sormak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra webagi.net yönetimi tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.
 10. Webagi.net’de yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, Webagi.net’e üyeler tarafından girileceği gibi Webagi.net editörleri tarafından da girilebilecektir.
 11. Webagi.net’e yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından Webagi.net’e eklenen, yüklenen, meydana getirilen her türlü içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 12. Webagi.net, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden Webagi.net hiçbir şekilde sorumlu değildir. Webagi.net, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri, soruları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, webagi.net’den hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 13. Webagi.net, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 14. Webagi.net’de sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Webagi.net’de yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, Webagi.net’de yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 15. Webagi.net’de yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 16. Kullanıcı, Webagi.net’e gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 17. Kullanıcı, webagi.net tarafından talep edilmeden ve/veya webagi.net’den yazılı onay almaksızın ve/veya webagi.net ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Webagi.net’de reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. Webagi.net hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen Webagi.net ile iletişim kurunuz.
 18. Webagi.net’e üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
 19. Webagi.net, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal webagi.net ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
 20. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin Webagi.net’i kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Webagi.net’e zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; webagi.net tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 21. Webagi.net, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, Webagi.net’i kullanırken ya da Webagi.net’e üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Webagi.net’de verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya webagi.net’in gerekli görmesi halinde Webagi.net’i kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda webagi.net’in ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
 22. Fotoğraf, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere ilgili sayfada aksi açıkça belirtilmediği sürece Webagi.net’de yer alan tüm içerikler ile webagi.net’in tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Webagi.net’e aittir. Bu sebeple; söz konusu içerikler webagi.net’den izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; webagi.net tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 23. Tüm mali hakları Webagi.net’e ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
 24. Webagi.net’de yer alan ve telif hakkı webagi.net’e ait olan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için Webagi.net’in ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. İlgili sayfada aksi açıkça belirtilmediği sürece diğer bütün durumlarda, Webagi.net’de yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması webagi.net’in yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 25. Kullanıcı, Webagi.net’de yayınlanmak üzere sunduğu ilgili sayfada aksi açıkça belirtilmediği sürece her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını Webagi.net’e yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir.
 26. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı Webagi.net’in ve webagi’nin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 27. Webagi.net, virüs ve sair zararlı içerik barındırmamak için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı webagi.net’in sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple webagi.net’den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 28. Webagi.net hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
 29. Webagi.net’de yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya Webagi.net üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda webagi.net’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
 30. Webagi.net’in hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, webagi.net’in sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
 31. Kullanıcı’nın webagi.net’e verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak webagi.net’e verdiği veya webagi.net’in erişimine onay verdiği bilgilerdir. Webagi.net, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak webagi.net, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
 32. Webagi.net, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber webagi.net tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde webagi.net’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Webagi.net, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
 33. Kullanıcı, Webagi.net’i ziyaret ettiği süre boyunca webagi, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi almak için Webagi Çerez Politikalarını inceleyebilirsiniz.
 34. Webagi.net, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları webagi.net’in kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak webagi.net’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak webagi.net’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 35. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.
 36. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, webagi.net’in kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 37. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın Webagi.net’e bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile webagi.net’in bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın Webagi.net’e bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini webagi.net’e yazılı olarak bildirecektir. webagi.net’in adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın webagi.net’e bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve webagi.net’in bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 38. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 39. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 40. Webagi.net sitesi internet üzerinde ki en geniş kapsamlı bilgi sitesi olmayı amaçlamıştır. Bu yüzden içerdiği bilgilerin eğitimden teknolojiye, hastalıklardan alternatif tıpa, ilginç bilgilerden merak edilen ve bilinmeyenlere kadar çok geniş bir kategori yelpazesi vardır. Webagi.net sitesinde yer alan şifalı bitkiler, sağlık, hastalık vb. konular ile ilgili yazı, yorum, fotoğraf veya diğer içerikler kesinlikle herhangi bir hastalık veya kişi için teşhis, tedavi, tanı ya da tıbbi bir öneri niteliği taşımamaktadır. Sitemizden alacağınız tüm bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sağlığınızı ilgilendiren herhangi bir durumda, derhal yetkili uzman bir doktor veya sağlık kuruluşu ile irtibata geçmelisiniz. Aksi durumda webagi.net yasal bir sorumluluk kabul etmez ve yapılan uygulamaların sorumluluğu webagi.net’e ait değildir. Site içerisindeki yazılar ciddi araştırmalar yapılmak suretiyle çeşitli kaynaklardan siteye aktarılsa da yazıların doğruluğu konusunda site garanti veremez çünkü zamanla bilginin doğruluğu değişebilmektedir.
 41. Webagi.net bir sosyal bilgi ağı olduğu için birden fazla kullanıcı tarafından içerik oluşturulmaktadır. Oluşturulan içeriklerin güncel olmaması veya zamanla güncelliğini kaybetmesinden dolayı sağlık açısından önemli olan bilgiler doktora danışılmadan kesinlikle uygulanmamalıdır. Webagi.net  sitesindeki bilgiler yüzünden ya da bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten site sahibi yasal sorumluluk altında asla değildir.
 42. Siteye kontrol dışı yazı yazılması durumunda dahi site sahibi kesinlikle sorumluluk kabul etmez. Webagi.net sitesindeki sağlık ilee ilgili bilgiler kesinlikle doktor muayenesinin yerine geçmez. Gerçek bir muayene, teşhis ve tedavi için, hasta ve doktorun bir araya gelmesi ve tam bir fizik muayene yapılması, gerekiyorsa bazı tahlil ve filmler istenmesi gerekir. Webagi.net sitesine giren ve okuduklarını uygulayan kişilerden Webagi.net sitesi ve sahibi sorumlu değildir, siteye giren ve okuduklarını uygulayan kişiler webagi.net sitesi ve sahibini asla dava edemez, hiçbir hak talep edemez.
 43. Webagi.net yönetimi olarak telif hakkı konusunda oldukça hassasız ancak kapsamlı ve birçok yazar barındıran bir site olduğumuz ve aynı zamanda bir çok konuda içerik barındırdığımız için webagi.net üzerinde nadirde olsa telif hakkı ihlali meydana getiren içerik olabilir. Sitemizde bulunan görseller, yazılar veya videolar için telif hakkı iddiasında bulunanlar [email protected] mail adresi ile ulaşarak ilgili görsel, yazı veya video hakkında telif hakkı uyarısında bulunmalı. İlgili kişi veya kurumlara ivedilikle geri dönüş yapılacaktır. (Yasal Süre Telif Hakkı olan görsel, yazı veya video gibi ürünlerin bizden kaldırılması istendikten sonra 3 Gün içinde kaldırma zorunluluğumuz vardır.)
 44. Webagi.net de yer alan bilgilerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerinde ki telif hakkı, ilgili sayfada aksi açıkça belirtilmediği sürece webagi.net’e aittir.
 45. Bu Sözleşme, Webagi.net’e yeni özellikler eklendikçe veya Webagi.net Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Webagi.net’i her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 26 Ağustos 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Webagi.net ziyaretçileri, siteyi kullanmaya başladıklarında yukarıdaki maddeleri, kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Her türlü soru, görüş ve bildirim için mail adresimiz : [email protected]