Excel’de Arama ve Başvuru İşlevleri – Excel Eğitimi

excelde-arama-ve-basvuru-islevleri-excel-egitimi

Excel’de Arama ve Başvuru İşlevleri – Excel Eğitimi

Arama işlevleri, bir tabloda bulunan bilgiler içerisinde arama yapmamızı sağlar yada başvuruları yönetmemizi sağlar. Arama işlevleri; yatay ara, düşey ara, ara’dır. Bu üç arama işlevi de tablo ve listelerde arama yapmamızı sağlar, aralarındaki fark ise arama yaptıkları tablonun türüdür. Düşey ara işlevi, sütunlar halinde düzenlenmiş dikey tablolarda arama yapar. Yatay ara işlevi, satırlar halinde düzenlenmiş yatay tablolarda arama yapar. Tabloyu oluşturma nedenimiz olan değerler tablonun en sol sütununda ise dikey, ilk satırında ise yatay tablodur. Excel Eğitimi

Düşey ara işlevinin söz dizimi;

DÜŞEYARA(aranan_değer;tablo_dizisi;sütun_indis_sayısı;aralık_bak)

Aranan değer bağımsız değişkeni, bir tablo yada aralıkta bulmak istediğimiz değerdir.

Tablo dizisi bağımsız değişkeni, bakılacak tablonun tanımlı olduğu aralıktır.

Sütun indis sayısı bağımsız değişkeni, sonucun seçileceği sütun numarasıdır.

Aralık bak bağımsız değişkeni, bulmak istediğimiz değerin tam veya yaklaşık bir değer olup olmadığın belirler. Tam eşleştirme için 0, en yakın eşleştirme için ise 1 değeri girilir. Genelde artan sıralama yapılmışsa 1 veya doğru yapılmamışsa 0 veya yanlış değeri girilir.

Düşey ara işlevi, dikey tablolarda yapıldığı için aranacak değer tablonun ilk sütununda olmalıdır.Excel Eğitimi

Yatay ara işlevinin söz dizimi;

YATAYARA(aranan_değer; tablo_dizisi; satır_indis_sayısı; aralık_bak)

Satır indis sayısı bağımsız değişkeni, sonucun seçileceği satır numarasıdır. Diğer bağımsız değişkenler düşey düşey ara işlevindeki ile aynı olduğu için tekrar yazmayacağım. Excel Eğitimi

Ara İşlevi

Ara işlevi ise yatay ve dikey tablolarda arama yapar.

Ara işlevi söz dizimi; ARA(aranan_değer; aranan_vektör; sonç_vektör)

Aranan değer bağımsız değişkeni, tablo üzerinde aradığımız değerdir.

Aranan vektör bağımsız değişkeni, bulunmak istenen değerin olduğu aralıktır.

Sonuç vektör bağımsız değişkeni sonucun bulunacağı aralıktır. Excel Eğitimi

Not; aranan vektör ile sonuç vektörlerinin aralık boyutlarının aynı olması gerekmektedir.

Arkadaşlar 36. Excel eğitimi dersimizin sonuna geldik bu derste Excel’de Arama ve Başvuru İşlevlerini öğrendik, derslerimi faydalı buluyorsanız bir yorumla taçlandırabilirsiniz. Eğer bu konuları ben biliyorum ileri konuları görmek istiyorum diyorsanız buradan bütün derslerime erişebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa konu altında mutlaka sorun, bir sonraki derste görüşmek duası ile.