XHTML Yorum Satırı Ekleme, Hr ve P Etiketi – XHTML Ders 3

xhtml-yorum-satiri-ekleme-hr-p-etiketi

XHTML Yorum Satırı Ekleme

XHTML yorum satırı konusunda bilmeniz gereken ilk şey tarayıcılar yorum satırlarını kullanıcılara göstermez. Diyebilirsiniz ki o zaman yorum satırı ne işe yarıyor? Yorum satırı geliştirici tarafında büyük bir öneme sahiptir. Yazdığınız kod satırı arttıkça bazı kısımları daha kolay anlamak için yorumlar eklemeniz kodun anlaşılabilirliği artıracaktır.Şöyle ki web sitesini kodladınız ve aradan aylar geçti tekrar kod üzerinde değişiklikler yapacaksınız kodları açtığınızda yorum satırları yoksa kodları anlamakta zorluk çekebilirsiniz.

XHTML‘de kodlar arasına yorum eklemek için, <!—Yorum buraya yazılacak –> yapısını kullanırız. Yorum satırı kısayol tuş kombinasyonu; Alt + Ctrl + K’dır.


XHTML Hr Etiketi

Hr etiketi, sayfaya düz bir çizgi eklememizi sağlar. Bu çizgi etiketin yazıldığı yerde en soldan en sağa doğru yatay olarak çizilir. Hr etiketi yazımı <hr /> şeklindedir. Hr etiketi sayfa üzerindeki yazıları vb. ayırmak istiyorsanız bu işlemi kolayca yapmanızı sağlayacaktır.

XHTML P Etiketi

P etiketi sayfa içerisinde paragraf eklememizi sağlar. P etiketinin kullanımı, <p> metin bu kısma yazılır</p> şeklindedir. P etiketi içerisinde kullanılan metine de paragraf için tanımlı olan stil uygulanır örnekte göreceksiniz.

Yukarıdaki 3 başlık ile ilgili bir uygulama yapalım. Aşağıdaki kodu metin editörüne yapıştırın, kaydedin ve tarayıcıda görüntüleyin.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Xhtml Nedir? Xhtml’e Giriş</title>
</head>
<body>
  <!-- bu bir yorum satırıdır ve yorum satırı oluşturmanın kısa yolu tuş kombinasyonu Alt + Ctrl + K'dır. -->
  <h1>Lorem Ipsum Nedir?</h1>

  Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere
  bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.

  <hr />  <!-- Xhtml Hr etiketi kullanımı yanda gösterilmiştir. -->

  <h2>Nereden Gelir?</h2>

  Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır
  . Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan
  'consectetur' sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır.

  <hr />

  <h2>Neden Kullanırız? </h2>
  <!-- p etiketi sayfa içerisine paragraf eklememizi sağlar ve p etiketinin kullanımı aşağıda görülmektedir. -->
  <p>
    Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir.
    Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek'
    yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır..
  </p>

</body>
</html>

Yukarıdaki kodun tarayıcıda ki görünümü.

xhtml yorum satırı ekleme, hr etiketi, p etiketi kullanımı, ekran çıktısı

Evet arkadaşlar XHTML 3. dersimizde XHTML’de yorum satırı eklemeyi, hr ve p etiketinin ne olduğunu ve nasıl kullanacağımızı öğrendik. XHTML ile ilgili bütün derslerime aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. İnşAllah faydalı bir ders olmuştur bir sonraki derste görüşmek duası ile…