Excel’de Göreli, Mutlak ve Karma Başvurular – Excel Eğitimi

excelde-goreli-mutlak-ve-karma-basvurular-excel-egitimi

Excel’de Göreli, Mutlak ve Karma Başvurular – Excel Eğitimi

Başvuru bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar. Excel’e formülde kullanmak istediğimiz değerleri veya verileri nerede aramamız gerektiğini belirtir. Başvuruları kullanarak çalışma sayfasında bulunan bir hücredeki veriyi birden fazla formülde kullanabilir veya çalışma sayfasında birden fazla hücredeki verileri bir formülde kullanabiliriz.

Excel’de formüllerde kullanılan 3 başvuru türü vardır;

  1. Mutlak başvuru
  2. Göreli başvuru
  3. Karma başvuru

Excel’de Göreli Başvuru Nedir?

Bir formüldeki göreli başvurular formülü içeren hücrenin ve başvurunun gösterdiği hücrenin göreli konumuna dayalıdır. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse başvuruda değişir. Bir örnek ile açıklayalım, 7 kişinin 3 aylık gelirinin tutulduğu bir tablomuz olsun ve bir kişinin 3 aylık toplam geliri için formül yazalım. Doldurma tutamacından tutup aşağı sürüklediğimiz de diğer hücreler içinde toplam gelirin otomatik olarak hesaplanacağını önceki derslerimizde söylemiştik. İşte ilk hücredeki formülün ( =B2+C2+D2 ) diğer hücrelere (örneğin ; =B6+C6+D6 )otomatik olarak uygulanırken konuma göre başvuruların değiştiği de görülmektedir bu tür işlemlere göreli başvuru denir.

Excel Eğitimi - göreli başvuru nedir

Excel’de Mutlak Başvuru Nedir?

Hücrelere çalışma sayfasında ki sabit konuma göre başvurur. Bir formüldeki mutlak başvurular her zaman belirli konumdaki bir hücreye başvuruda bulunur. Formülü içeren hücrenin konumu değişse bile mutlak başvuru aynı kalır. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma girer veya kopyalarsak mutlak başvurular yeniden ayarlanmaz.  Mutlak başvuru hücresini formülde kullanırken hücrenin mutlak başvuru hücresi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bir hücrenin mutlak başvuru hücresi olarak belirtilmesi için belirtilecek hücre seçilip F4 tuşuna basılır ve formülde hücre adresinin yanında $ işareti belirecektir. Dolar “$”  işareti mutlaklığı ifade etmektedir ve hücre adresi içerisine $C$1 şeklinde görüntülenir. Bir örnek yapalım; Hat adet fiyatı ve satılan hattın adetine göre toplam satış rakamını elde etmek isteyelim. Hat adet fiyatı mutlak başvuru hücremiz olsun.

Excel Eğitimi - mutlak başvuru nedir

Excel’de Karma Başvuru Nedir?

Mutlak bir sütun ve göreli bir satırdan veya mutlak bir satır ve göreli bir sütundan oluşur. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse göreli başvuru değişir ancak mutlak başvuru aynı kalır. Formülü bir satır veya sütun üzerinden farklı bir konuma girer veya kopyalarsak göreli başvurular otomatik olarak ayarlanır mutlak başvurular ayarlanmaz.

Bir hücreyi seçtikten sonra F4 tuşuna basarak mutlak ve göreli satır sütunlar için farklı seçimler görebilirsiniz. Buradaki seçimleri karma başvurularda sıklıkla kullanırız. $ işaretinin mutlakıyet içerdiğini unutmayın!

$A$1 –> satır ve sütun mutlak olduğu için başvuru mutlaktır.

$A1    –> mutlak sütun göreli satır olduğu için başvuru karmadır.

A$1    –> göreli sütun ve mutlak satır olduğu için başvuru karmadır.

A1       –> göreli sütun göreli satır olduğu için başvuru karmadır.

Bir örnek yapalım, bir fabrikada çalışan 7 tane personelin zamlı ve zamsız çalışma saat ücretleri verilsin ve bir aydaki çalışma saatlerine göre toplam aylık kazançlarını hesaplayalım.

Excel Eğitimi - karma başvuru nedir

Arkadaşlar 75. Excel eğitimi dersimizin sonuna geldik bu derste Excel’de Göreli, Mutlak ve Karma Başvuruları öğrendik derslerimi faydalı buluyorsanız bir yorumla taçlandırabilirsiniz. Eğer bu konuları ben biliyorum ileri konuları görmek istiyorum diyorsanız buradan bütün derslerime erişebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa konu altında mutlaka sorun, bir sonraki derste görüşmek duası ile.