Excel’de Mantıksal İşlevler – Excel Eğitimi

excelde-mantiksal-islevler-excel-egitimi

Excel’de Mantıksal İşlevler – Excel Eğitimi

Mantıksal işlevlere, formüller altında bulunan mantıksal butonunu kullanarak erişebiliriz. Mantıksal işlevleri, belli olasılıkları karşılaştırmak için kullanırız. Bir hücrenin veya bir aralığın alacağı değerin sonucuna göre başka bir hücrenin değeri belirlenecekse mantıksal işlevleri kullanırız. Mantıksal ifadeleri metinsel veya sayısal ifadelerin karşılaştırılmasında kullanabiliriz. Hücreleri karşılaştırırken programlamada da kullanılan karşılaştırma operatörlerini kullanırız.

Karşılaştırma operatörleri; =, ≠, <, ≤, ≥, >

Eğer İşlevi

Belirtilen koşul doğru ise bir değer yanlış ise başka bir değer döndürür. Değerler ve işlevler üzerinde koşul veya koşullara bağlı işlemler yapılacaksa eğer işlevini kullanmamız gerekir.

Eğer işlevinin söz dizimi; EĞER(mantıksal_sınama;eğer_doğruysa_değer;eğer_yanlışsa_değer)

Bir şirketin yıllara göre gelir ve gider durumlarına göre kar-zarar durumunu bulalım.

Excel Eğitimi

İç İçe Eğer İşlevi

Eğer işlevinin bir koşula bağlı olarak çalışır koşul doğru ise bir sonuç yanlış ise başka bir sonuç döndürdüğünü söylemiştik eğer işlevindeki koşul sayısı birden fazla ise iç içe eğer işlevi kullanırız. Eğer işlevinde kaç tane koşul varsa koşul sayısının bir eksiği kadar iç içe eğer işlevi kullanırız. Örneğin; 4 adet koşul varsa 3 tane iç içe eğer işlevi kullanırız.

Bir örnek yapalım; bir grup öğrencinin not ortalamaları elimizde veri olarak bulunmakta, 0-70 arası not ortalamasına sahip öğrenciler belge alamasın, 70-85 arası not ortalamasına sahip olan öğrenciler teşekkür belgesi alsın, 85-100 arası not ortalamasına sahip öğrenciler takdir belgesi alsın. Excel üzerinde bu işlemleri yapmak için birden fazla koşul olduğu için içiçe eğer işlevi kullanırız. Problemin çözümüne yönelik söz dizimi;

=EĞER(B2>85;”Takdir Belgesi”;EĞER(B2>70;”Teşekkür Belgesi”;”Belge Alınamadı”))

3 koşul var iki eğer kullandık, metinsel ifadelerin gösteriminde “ ” işareti kullandığımıza dikkat edin. İşlev nasıl çalışır? B2 hücresindeki veriye bakar veri 85 ten büyükse takdir yazar değilse bir eğer işlevi daha uygulanır B2 hücresindeki veri 70 ten büyükse teşekkür belgesi yazar değilse belge alınamadı yazar. Excel Eğitimi

İlk işlevi yazdıktan sonra hücrenin doldurma tutamacından tutarak aşağıya doğru çekersek diğer hücreler içinde sonuç otomatik hesaplanır.

Bir olasılığın gerçekleşmesi için birden fazla koşulun aynı anda sınanması gerekiyorsa yada, ve işlevi kullanılır. Bu işlevler koşulları sınarken mantıksal operatörleri kullanılır.

Yada İşlevi

Belirtilen koşullardan en az bir tanesinin sağlanması sonucunda doğru sonucunu verir ve koşulların hiçbiri sağlanmıyorsa yanlış sonucunu verir.

Yada işlevinin söz dizimi; YADA(mantıksal1;mantıksal2;mantıksa3;….)

5 tane sayı ile yada işlevi yazalım, kullanıcı bir sayı tahmininde bulunduğunda sayı bizim işlevimiz içindeki sayılar arasında var ise doğru tahmin değilse yanlış tahmin olacaktır.

Excel Eğitimi

Ve İşlevi

Belirtilen koşullardan hepsinin sağlanması durumunda doğru bir tanesinin dahi sağlanmadığı durumda yanlış sonucunu döndürecektir.

Ve işlevinin söz dizimi; VE(mantıksal1;mantıksal2;mantıksal3;….)

Bir örnek yapalım; bir şirketin personel alımına başvuranlarda bulunmasını istediği özellikler, ehliyet olacak, İngilizce veya almanca yabancı dil bilgisine sahip olacak, not ortalaması 2,75’in üzerinde olacak. Tüm şartları sağlayan adaylar mülakata çağrılacak. Mülakata çağrılacak adayların karşısında doğru çağrılamayacak adayların karşısında yanlış yazacak. Bu uygulama içerisinde aynı zamanda Yada işlevini de kullandım.

Excel Eğitimi

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere tüm şartları sağlayan personel karşısında doğru, bir veya daha fazla şartı sağlamayan adayların karşısında yanlış ifadesi yazmaktadır. Uygun personel mülakata çağrılır.

Arkadaşlar 33. Excel eğitimi dersimizin sonuna geldik bu derste Excel’de mantıksal işlevleri öğrendik, derslerimi faydalı buluyorsanız bir yorumla taçlandırabilirsiniz. Eğer bu konuları ben biliyorum ileri konuları görmek istiyorum diyorsanız buradan bütün derslerime erişebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa konu altında mutlaka sorun, bir sonraki derste görüşmek duası ile.